Ukraina: Roman Szuchewycz na koszulce z napisem „Wołyń nasz”

Ukraińscy nacjonaliści w sieciach społecznościowych, w tym na polonofobicznej stronie „Ukraiński nastup”, reklamują koszulkę z Romanem Szuchewyczem, głównodowodzącym UPA, oraz napisem „Wołyń nasz”. Cena skandalicznej koszulki wynosi 275 hrywien, czyli około 40 złotych.

Pod postem o wprowadzeniu koszulki do sprzedaży napisano: „Dla wszystkich ceniących gorące lato 1943 roku”, co jest jawnym nawiązaniem do rzezi wołyńskiej.

W czasie II wojny światowej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia (OUN-UPA) wymordowały około 100 tysięcy Polaków. Jedną z osób wskazywanych przez historyków jako niosącą odpowiedzialność za zbrodnie banderowców jest własnie dowódca UPA – Roman Szuchewycz.

srarjqnw9um
3c2c23
Źródło: https://vk.com/market-72278108

Tomasz Maciejczuk